ESG. Zielona Miara Ryzyka

W zielone gramy od 19 lat

W naszym bazyliowym liściu zawiera się PR-owy know-how

Dlatego naturalnie wspieramy w komunikacji ESG

ESG to zielona miara ryzyka.
Nowe wyzwanie, ale i ogromna szansa na rynku. 
W znacznej mierze w obszarze komunikacji i relacji właśnie.

Zadaniem ESG jest realne osiągnięcie unijnych celów:

  • Gospodarki o obiegu zamkniętym na poziomie niemal wszystkich przedsiębiorstw
  • Do 2030 r. osiągnięcia niskoemisyjności gospodarczej
  • Do 2050 r. osiągnięcia zero-emisyjności gospodarczej

ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) to
 wystandaryzowany, ujednolicony i ujęty w bardzo konkretne wytyczne model raportowania niefinansowego firm.

Dotyczy on trzech obszarów wpływu przedsiębiorstw: środowiska, kwestii społecznych i ładu korporacyjnego.

Model obowiązkowy wdrażany przez Unię Europejską 
i ratyfikowany do państw członkowskich.

Do tego konieczne jest stworzenie i działanie przedsiębiorstwa wg skrojonej na miarę swoich potrzeb i możliwości oraz dopasowanej do unijnych celów strategii ESG

Działania z zakresu ESG stają się coraz ważniejszym czynnikiem decydującym o ocenie przedsiębiorstwa, w tym wycenie jego wartości oraz zdolności do szybkiego reagowania na pojawiajcie się kryzysu w obszarze środowiska i wpływu społecznego.Również wydarzenia ostatnich lat, związane m. in. z wojną w Ukrainie i reakcją na nią globalnych firm, pokazują jak istotna dla przedsiębiorstwa jest zdolność do reagowania zgodnie z celami ESG wyznaczonymi np. dla zapewnienia poparcia społecznego lub też zapobieżenia jego utraty.

71% dyrektorów generalnych uważa, że ich osobistym obowiązkiem jest upewnienie się, że zasady ESG organizacji odzwierciedlają wartości ich klientów

/Na podstawie badania KPMG „The numbers that are changing the world”/

88% spółek notowanych na giełdzie, 
79% spółek kapitałowych typu venture i private equity 
oraz 67% spółek prywatnych posiadało inicjatywy ESG

/Na podstawie badania Navex Global/

78% ankietowanych chce, aby firmy zajęły się ważnymi kwestiami sprawiedliwości społecznej,

87%
ankietowanych kupi produkt, ponieważ firma opowiadała się za kwestią, na której im zależało,

76%
odmówi zakupu produktów lub usług firmy, gdy dowie się, że poparła sprawę sprzeczną z ich przekonaniami

/Na podstawie badania Cone Communications, 2017/

 

ZAPRASZAMY
na

Bazyliowy webinar online

– spotkanie eksperckie w kręgu ESG

Jak się przygotować i dlaczego warto?

ESG jest miarą ryzyka, które należy oszacować i strategicznie rozpracować, aby je ograniczyć, zneutralizować, a nawet wyeliminować. To wymaga jednak przygotowania i działania już dziś.
Jakiego i dlaczego? Zapraszamy na spotkanie online ze Świeżymi ekspertami/ ekspertkami, którzy odpowiedzą na te pytania i podpowiedzą – jak początek nowej ery ESG przekuć 
w kluczową przewagę konkurencyjną i zyskać?
Świeża Bazylia

Scroll to Top