Od trendu do wymogu, czyli jak ESG zmienia zasady gry

W ciągu ostatnich kilku lat widoczny jest znaczący wzrost zainteresowania kwestiami zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. Do pewnego momentu dla wielu firm był to inspirujący trend, który można było wdrożyć (niekoniecznie należało). Jednak biznesowa rzeczywistość zmieniła się błyskawicznie – dziś ESG stanowi wymóg tak regulacyjny, jak i strategiczny.

Nowa regulacja, czyli siła napędowa ESG

Nie da się ukryć, że wiele w tej materii zmieniła dyrektywa CSRD – inicjatywa Unii Europejskiej, mająca na celu podniesienie standardów raportowania niefinansowego w firmach. Zastępując wcześniejszą dyrektywę (Non-Financial Reporting Directive) znacząco rozszerzyła ona zakres obowiązków firm w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i poszanowania praw człowieka.

Warto mieć na uwadze fakt, że wprowadzenie dyrektywy ma bezpośredni wpływ nie tylko na największe korporacje, ale również na małe i średnie przedsiębiorstwa. W jaki sposób? Po pierwsze – choć obowiązki wynikające z nowych przepisów nie dotyczą od razu wszystkich podmiotów objętych dyrektywą, będą one jednak wdrażane, tyle że stopniowo. Po drugie, aby spełnić nowe wymogi duże firmy już teraz wymagają od swoich dostawców i partnerów (w tym MŚP) zgodności z tymi samymi standardami ESG. W rezultacie nawet małe firmy, które formalnie nie są objęte regulacjami, już teraz muszą dostosować swoje praktyki na tyle, aby kontynuować współpracę z większymi partnerami.

Nie wdrażasz? Tracisz!

Czy wspomniane wyżej standardy to konieczność dla dalszego funkcjonowania? Na swój sposób tak – aby bowiem utrzymać współpracę z dużymi koncernami małe firmy muszą często dostosować swoje praktyki do standardów ESG. Bez tego mogą stracić kontrakty oraz dostęp do ważnych rynków. I choć średnie i małe przedsiębiorstwa będą zobowiązane przedłożyć pierwsze informacje na podstawie CSRD dopiero za rok obrotowy rozpoczynający się w 2026 roku, to jednak już teraz duże korporacje (zwłaszcza te operujące na rynkach międzynarodowych) wymagają od swoich dostawców zgodności z regulacjami ESG. Firmy, które nie spełnią tych wymogów, mogą stracić ważnych partnerów biznesowych i klientów, co wpłynie na ich stabilność i rozwój.

Ponadto, brak zgodności z wymaganiami ESG może prowadzić do utraty partnerstw, a także ograniczenia dostępu do finansowania i inwestycji. Instytucje finansowe oraz inwestorzy coraz częściej uwzględniają kryteria ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Firmy, które mogą wykazać się dobrymi praktykami w powyższym zakresie mają zdecydowanie większe szanse na uzyskanie finansowania i inwestycji. Z kolei brak zgodności z tymi standardami może prowadzić do trudności w pozyskaniu kapitału.

Sposób na… konkurencję

Warto abyś pamiętał, że oprócz spełniania wymagań regulacyjnych i partnerów biznesowych, firmy wdrażające zasady ESG zyskują na lepszym zarządzaniu ryzykiem, oszczędnościach kosztów operacyjnych oraz poprawie reputacji. Dlaczego? Transparentność i odpowiedzialność społeczna stają się bowiem coraz ważniejszymi elementami strategii biznesowej. Raz, że zaufanie jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu biznesowego (zaufani partnerzy, klienci i inwestorzy są bardziej skłonni do współpracy i wsparcia). Dwa – generalnie odbiorcy coraz częściej wybierają produkty i usługi firm, które działają odpowiedzialnie i transparentnie. Czy zatem implementacja standardów ESG może znacząco poprawić reputację firmy i zwiększyć jej konkurencyjność na rynku? Zdecydowanie. Firmy z transparentnymi praktykami zrównoważonego rozwoju są postrzegane jako bardziej odpowiedzialne i atrakcyjne dla świadomych konsumentów.

Od trendu do wymogu

Czy zatem ESG to nowa norma czy przyszłość biznesu? Z jednej strony nowa norma, którą należy potraktować bardzo poważnie. Pamiętaj, że niewdrożenie odpowiednich praktyk ESG może skutkować surowymi karami finansowymi – regulacje unijne przewidują bowiem sankcje za brak zgodności z wymogami raportowania niefinansowego. Zatem firmy, które nie dostosują się do nowych standardów, mogą zostać ukarane, co negatywnie wpłynie na ich wyniki finansowe.

Z drugiej strony ESG to przyszłość biznesu, albowiem wdrożenie standardów ESG i raportowanie działań z tego zakresu coraz bardziej stają się kluczowe dla przetrwania i rozwoju w nowej rzeczywistości biznesowej. Firmy, które szybko dostosują się do nowych wymagań, zyskają przewagę konkurencyjną, zwiększą swoją atrakcyjność dla inwestorów i klientów, a także będą lepiej przygotowane na przyszłe wyzwania regulacyjne.

A zatem zarówno duże korporacje, jak i średnie przedsiębiorstwa powinny zrozumieć, że ESG to nie tylko trend, ale strategiczna konieczność. Stąd już teraz warto rozpocząć proces dostosowywania się do nowych wymogów, aby zabezpieczyć przyszłość swojej firmy i czerpać korzyści z odpowiedzialnego zarządzania zrównoważonym rozwojem. Wdrażanie ESG to nie tylko obowiązek, ale również szansa na stabilny rozwój biznesu w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Scroll to Top