Od ziarenka do bochenka, czyli ESG na talerzu

Czy wiesz, jak głęboki może być – poprzez dokonujące się każdego dnia wybory, także i te konsumenckie – ekoślad pozostawiony na… talerzu? W dzisiejszych czasach, kiedy stajemy przed wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatu, nierównościami społecznymi czy wyzwaniami gospodarczymi decyzje na temat tego, co i jak jemy, mają ogromne znaczenie. Czy ESG może pomóc wpływać na te decyzje? Zobaczmy!

Nie ma zbrodni doskonałej

Zastanawiałeś się kiedykolwiek nad tym, jaki wpływ na środowisko ma produkcja żywności? Tak się składa, że każda – najmniejsza nawet porcja jedzenia – ma swoją ekologiczną historię. Od wody potrzebnej do nawadniania upraw, przez emisję gazów cieplarnianych w trakcie produkcji, po środki stosowane w rolnictwie – wszystko to składa się na ślad środowiskowy.

Nie bez znaczenia są także praktyki produkcyjnie – te z kolei mają wpływ na zasoby naturalne, takie jak woda czy gleba. Produkcja żywności nierzadko wymaga sporego wykorzystania wody, co prowadzi między innymi do jej niedoborów. Dodatkowo, intensywne rolnictwo przyczynia się do degradacji gleby, zmniejszając jej zdolność do przechwytywania dwutlenku węgla.

Odpowiednie zarządzanie tymi zasobami jest zatem kluczowe dla przyszłości produkcji żywności. Wymaga to integracji praktyk zrównoważonego rolnictwa, ochrony i przywracania ekosystemów, efektywnego zarządzania wodą i glebą, a także innowacji technologicznych, które mogą zwiększyć wydajność przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko. Czy już tutaj nie zapala Ci się zielone światełko z napisem ESG? 😉

Ludzkie oblicze pracy

Żywność to nie tylko kalorie i składniki odżywcze. To także prawa pracowników, sprawiedliwe wynagrodzenia i warunki pracy, które stanowią bardzo ważny aspekt w kontekście ESG – mają one bowiem bezpośredni wpływ na dobrostan pracowników, efektywność produkcji oraz zrównoważony rozwój.

Czy można łączyć zysk z etyką, zapewniając sprawiedliwe wynagrodzenie i warunki pracy? Nawet trzeba! Poprawa warunków pracy w rolnictwie wymaga jednak zaangażowania rządów, organizacji międzynarodowych, przedsiębiorstw i społeczności lokalnych. Należy w tym miejscu jasno też podkreślić, że włączanie standardów pracy do polityk i praktyk rolniczych (zarówno na poziomie krajowym, jak i globalnym) jest kluczowe nie tylko dla zrównoważonego rozwoju sektora rolnego – poprawa tych warunków jest kluczowa dla zapewnienia godnego standardu życia. Przestrzeganie zasad sprawiedliwego handlu to gwarancja godziwych zarobków i warunków pracy.

Ziarno… prawdy?

Na pewno zgodzisz się z nami, że kwestie dotyczące praw człowieka (takie jak sprawiedliwe wynagrodzenia, bezpieczne warunki pracy, szanowanie praw pracowniczych) są bez wątpienia istotnym elementem zarządzania w rolnictwie. Jednak nie bez znaczenia jest tu także przestrzeganie lokalnych i międzynarodowych przepisów oraz standardów. Czego mogą one dotyczyć? Między innymi bezpieczeństwa żywności i dobrostanu zwierząt.

Elementami, które wyznaczają tu standardy i jednocześnie wprowadzają zrównoważone strategie zarządzania,  to: transparentność, odpowiedzialność korporacyjna i etyka biznesu. Przejrzystość w działaniach rolniczych, takich jak pochodzenie produktów czy metody produkcji, jest coraz ważniejsza dla konsumentów. Ale! Nie sposób nie zauważyć, że ESG stało się istotnym aspektem już nie tylko dla konsumentów, ale i dla inwestorów, którzy coraz chętniej stawiają na takie firmy, które przestrzegają zasad zrównoważonego rozwoju.

Bo każdy kęs… ma znaczenie

Jak widzisz, ESG w kontekście żywności to nie tylko ochrona środowiska. To kompleksowy zestaw działań na rzecz lepszego, sprawiedliwszego i zdrowszego świata. Co ciekawe, z kwestią żywności jest ono powiązane na wielu bardzo różnych poziomach. Kilka aspektów już poznałeś.

Pamiętaj jednak, że zmniejszenie negatywnego wpływu produkcji żywności na szeroko pojęte otoczenie wymaga holistycznego podejścia, które obejmuje nie tylko zmiany w praktykach rolniczych, ale i zmiany w zachowaniu samych konsumentów. Przyjmując perspektywę ESG możesz dokonywać wyborów, które mają realny wpływ na naszą planetę i społeczność. ESG bowiem to nie jakiś korporacyjny żargon – to sposób myślenia, który może pomóc nam wszystkim stworzyć bardziej zrównoważoną, sprawiedliwą i zdrową przyszłość! Razem możemy dokonać wielu zmian, kęs po kęsie 😉

Scroll to Top