Audyt komunikacji środowiskowej BRW

Przeprowadziliśmy audyt, który pozwolił zidentyfikować działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w zakresie środowiskowym. Potencjał PR-owy oceniliśmy m.in. wykorzystując autorską matrycę CPO. Materiał uzupełniły rekomendacjami komunikacyjnymi.

Scroll to Top