Problem placement dla PSH Lewiatan

Komunikowaliśmy do mediów i decydentów kluczowe dla PSH Lewiatana kwestie regulacyjne, związane m.in. zakazem handlu w niedzielę. Działania przyjmowały głównie charakter komentarzy eksperckich, wywiadów, komunikatów prasowych czy aranżacji spotkań.

Scroll to Top