Raport zrównoważonego rozwoju

Przygotowaliśmy Raport Zrównoważonego Rozwoju dla Grupy Black Red White, wskazując obszary, w których firma wdraża rozwiązania wpierające proces budowania równowagi między biznesem, środowiskiem i otoczeniem.

Scroll to Top