Raport wyceny medialnej liderów

Przygotowaliśmy badanie wyceny medialnej liderów politycznych dla prezesa Instytutu Przywództwa Piotra Gąsiorowskiego. Promocja raportu wygenerowała łączny ekwiwalent reklamowy równy 240 165 zł, a dotarcie osiągnęło 3 061 242.

Scroll to Top