Komunikacja inwestycji hodowlanych

Komunikowaliśmy do mieszkańców i władz lokalnych inwestycje wzbudzające sprzeciw społeczności. Organizowaliśmy audyty, spotkania, realizowaliśmy komunikację w prasie lokalnej i celowane kampanie w mediach internetowych. Przygotowywaliśmy oświadczenia, materiały informacyjne, listy otwarte, ulotki typu fakty i mity, a także prowadziliśmy działania CSR.

Scroll to Top