Trendbook: Pozwól materiałom żyć dalej

Stworzyliśmy ekspercki trendbook zawierający porady, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą efektywnie, i z korzyścią dla środowiska, gospodarować odpadami. Materiał został przygotowany dla firmy Stena Recycling.

Scroll to Top