Zrównoważony rozwój w rytmie 2.0

Sztuczna inteligencja i ESG to duet, który może wydawać się nieoczywisty. Gdy zagłębimy się jednak w możliwości, jakie oferuje AI, staje się jasne, że może ona służyć jako potężne narzędzie do analizy, prognozowania i optymalizacji działań poszczególnych  filarów ESG. Może, ale… czy rzeczywiście to robi i realnie przyczynia się do postępu w każdym jego segmencie? Na pierwszy bowiem rzut oka wyraźnie widać, że sztuczna inteligencja oferuje unikalną możliwość zrozumienia i optymalizacji zrównoważonych działań na niespotykaną dotąd skalę. Idąc tym tropem dzięki AI przedsiębiorstwa mogą nie tylko przyczyniać się do ochrony środowiska i budowania tak sprawiedliwej, jak i odpowiedzialnej społeczności, ale również poprawiać swoją efektywność operacyjną oraz zyskiwać przewagę konkurencyjną. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Duet nie do zatrzymania?

Faktem jest, że AI może przetwarzać ogromną liczbę danych dotyczących środowiska, społeczeństwa i zarządzania. Przetwarzanie to wiąże się nie tylko z identyfikowaniem obszarów wymagających poprawy, ale również z implementowaniem konkretnych rozwiązań. W jaki sposób?

Weźmy dla przykładu kwestię, która jest jednym z największych wyzwań naszych czasów – zmianę klimatu. Nie jest tajemnicą, że wiele firm aktualnie korzysta z algorytmów AI do monitorowania i zarządzania swoim śladem węglowym, identyfikując jednocześnie możliwości zwiększenia efektywności energetycznej. Co więcej, AI pomaga w optymalizacji zużycia energii w budynkach, przemyśle i transporcie, przyczyniając się do znacznego obniżenia emisji dwutlenku węgla. Innym przykładem jest wykorzystanie sztucznej inteligencji w rolnictwie precyzyjnym, co pozwala na minimalizację zużycia wody, nawozów i pestycydów przy jednoczesnym zwiększeniu plonów. Aby dostarczać rolnikom szczegółowych informacji na temat stanu upraw algorytmy analizują dane z satelitów, dronów i sensorów, co umożliwia lepsze zarządzanie zasobami naturalnymi.

Ponadto sztuczna inteligencja oferuje narzędzia do poprawy transparentności i odpowiedzialności korporacyjnej. Tu także algorytmy AI mogą analizować znaczne zbiory danych (tak finansowych, jak i operacyjnych), pomagając tym samym w identyfikowaniu potencjalnego ryzyka oraz wszelkich nieprawidłowości. Chyba nie trzeba podkreślać, jak ważna jest to kwestia z punktu widzenia inwestorów i interesariuszy, dążących do podjęcia świadomych decyzji. Co ciekawe, dzięki zdolności do analizy trendów czy przewidywania zmian rynkowych AI może stać się kluczowym elementem zarządzania ryzykiem w kontekście ESG. A dlaczego tylko może?

Są blaski, są i cienie

Mówiąc czy pisząc o AI musimy mieć również świadomość wyzwań i ograniczeń, z jakimi muszą się mierzyć organizacje przy wdrażaniu sztucznej inteligencji. Mimo, że korzyści są znaczące, istotne jest również przyjrzenie się potencjalnym problemom.

Jednym z głównych wyzwań w integracji AI z inicjatywami ESG jest tak złożoność, jak i kosztowność wdrożenia. Raz, że implementacja zaawansowanych systemów wymaga inwestycji. Dwa – dostosowanie tych technologii do specyficznych potrzeb organizacji może być procesem długotrwałym i skomplikowanym, wymagającym zaangażowania wykwalifikowanych specjalistów. Brzmi jak dodatkowe koszty? Z pewnością.

Kolejnym wyzwaniem jest trudność w interpretacji wyników generowanych przez AI. Kompleksowość niektórych modeli może bowiem utrudniać zrozumienie, dlaczego algorytmy podejmują TAKIE, a nie INNE decyzje. To z kolei stwarza problemy z odpowiedzialnością i transparentnością. Brzmi jak kluczowe elementy w kontekście ESG? Dokładnie. Ponadto, nadzór nad systemami AI wymaga specjalistycznej wiedzy, co może stanowić wyzwanie między innymi dla organów regulacyjnych.

Twistem w połączeniu na linii AI-ESG może być również to, że choć technologia AI ma ogromny potencjał do ulepszenia (poprawienia?) wielu aspektów ESG, sama w sobie może też generować….  negatywne skutki środowiskowe. Dlaczego? Duże centra danych, niezbędne do przetwarzania i przechowywania ich ogromnej liczby, zużywają sporo energii elektrycznej, co – siłą rzeczy – przekłada się na wzrost emisji dwutlenku węgla.

Na koniec dochodzimy też do kwestii etycznych. Nie od dziś wiadomo, że automatyzacja przetwarzania danych osobowych i wrażliwych informacji może prowadzić do wycieków oraz nadużyć. Ponadto, jeśli algorytmy AI zostaną nieprawidłowo zaprogramowane, mogą one wykazywać stronniczość. Istnieje również ryzyko nadmiernej zależności od technologii AI w zarządzaniu aspektami ESG. Co to oznacza? Mówiąc krótko przedsiębiorstwa mogą stać się zbyt zależne od systemów automatycznego podejmowania decyzji, tracąc tym samym umiejętność krytycznej oceny i adaptacji do zmieniających się okoliczności. Do czego to może doprowadzić? Chociażby do utraty elastyczności i zdolności do takiego myślenia, które wychodziłoby poza algorytmiczne ramy.

Bohater, ale i… złoczyńca?

Wprowadzenie sztucznej inteligencji do strategii ESG bez wątpienia oferuje przedsiębiorstwom ciekawą szansę na poprawę efektywności, innowacyjność i konkurencyjność. Sięgając po możliwości, jakie daje sztuczna inteligencja, firmy mogą lepiej odpowiadać na rosnące oczekiwania społeczne, środowiskowe i zarządcze, kształtując tym samym przyszłość w duchu zrównoważonego rozwoju. Niezbędne jest tu jednak świadome podejście do wyzwań, jakie ta technologia ze sobą niesie. Integracja AI w ESG wymaga bowiem nie tylko zaawansowanej technologicznie mapy, ale i kompasu etycznego. Musimy być zarówno kapitanami, jak i strażnikami naszego statku, dbając o to, aby technologiczny postęp służył wspólnemu dobru, nie tracąc z oczu potencjalnych zagrożeń. Rozwiązanie tych problemów wymaga starannego planowania, etycznych rozważań i ciągłego doskonalenia praktyk wdrożeniowych. Tylko w ten sposób można w pełni wykorzystać potencjał AI do wspierania celów ESG, jednocześnie minimalizując negatywne skutki i ryzyka.

Czy sztuczna inteligencja okaże się mieczem Damoklesa wiszącym nad głowami przyszłych pokoleń? Czy raczej będzie Atlasem, który podtrzyma świat zrównoważonego rozwoju na swoich cyfrowych barkach? Musimy pamiętać, że każda technologia to narzędzie w rękach użytkownika. Naszym zadaniem jest więc nie tylko wdrażanie AI, ale też kształtowanie świadomości i odpowiedzialności, która towarzyszy jej używaniu. Inaczej staniemy na rozdrożu, gdzie AI może być zarówno bohaterem, jak i złoczyńcą naszej ESG-owej opowieści.

Scroll to Top